Med time-lapse blir dager, måneder og år til actionfylte sekunder og minutter